Velkommen til Rudkøbing Gymnastikforening, i daglig tale også kaldet RGF.

Vi er en aktiv idrætsforening med et pænt udbud af gymnastiktilbud for børn, unge og voksne i alle aldre.

Bag RGF sidder en bestyrelse af frivillige kræfter. Vi arbejder hele tiden på at gøre foreningen til et trygt sted at være aktiv. Det gør vi blandt andet ved at følge med i udviklingen indenfor gymnastik og foreningslivet i det hele taget, og ved at stille krav til vores instruktører om uddannelse, engagement og ansvar.

Langeland Kommune har i forbindelse med byggeriet af Ørstedsskolen indført betaling ved brug af de kommunale idrætsfaciliteter. Det betyder for RGF, at vi skal betale halleje, når vi træner på Ørstedsskolen. Vi har ikke råd til at give vores instruktører en løn, men de får en godtgørelse til dækning af deres omkostninger. Dette sammen med vores almindelige udgifter til forsikring, kontingent DGI, hjemmeside gør, at vi har denne kontingentsats. Deler man udgiften ud på antal træninger synes vi også stadig det er et godt tilbud, det håber vi også du synes.

Vi er opmærksomme på, at det som ledig kan være svært, at få råd til at betale for idrætsaktiviteter til f.eks. 3 børn og vil derfor gerne gøre opmærksom på, at man kan søge både Lions Klub Langeland og Røde Kors om tilskud til kontingentet. Vi kender ikke helt kriterierne for udbetaling af dette tilskud men hvis behovet er der – så søg.

Forventninger til hinanden

I RGF er der ikke udtagelse til holdene og vi har ikke mange forventninger til gymnasterne, udover at der skal være plads og rum til alle. Idet vi er mange, og i respekt for instruktørerne store arbejde, har vi dog måtte sætte enkelte ”spilleregler” op, for at få det bedste resultat til glæde for både gymnaster og instruktører. RGF regner med:

- At gymnasterne møder punktligt og at de hvis de er forhindret i at deltage i træningen, giver instruktøren besked.

- At man er omklædt til træning.

- At man som udgangspunkt er positiv overfor instruktionen/ instruktørernes ideer.

- At man deltager i foreningens 2 opvisninger. Instruktørerne lægger et stort stykke ulønnet arbejde i holdet og derfor forventer vi også, at gymnasterne bakker holdet op. Alle gymnasterne er en brik i holdets puslespil og alle er lige vigtige.

- Mobiltelefoner skal til træningen ikke være forstyrrende. (gerne på lydløs)

- Tyggegummi er ikke tilladt i hallerne –og dermed ikke til træningerne.

Forsikringer

Som idrætsforening er der krav om, at vi tegner forsikringer på forskellige ting f. eks lejede redskaber og vores instruktører. Vi kan ikke og har ikke mulighed for, at tegne forsikringer for vores gymnaster og deres medbragte genstande. Vi vil derfor gerne opfordre til, at I som forældre undersøger om jeres børn er med i jeres fritids ulykkes forsikring samt at der ikke medbringes PC og lign til træning.

Opvisnings tøj

På alle børnehold er der indregnet et tilskud til opvisningsdragt på 100 kr. Det dækker ikke hele udgiften, så man skal være forberedt på, at skulle betale et bidrag til det tøj som instruktørerne vælger. Til gengæld får børnene også tøjet med hjem til eje.

Instruktørerne har alle fokus på at gøre det så billigt som muligt men også på at det bliver i en ordentlig kvalitet.

Fotografering

Når I har tilmeldt jer online har I sikkert læst, at vi gerne vil have jeres tilladelse til at tage billeder til træninger og til opvisning. Billederne skal kun bruges til foreningens egne foldere, hjemmeside, facebook, annoncer mv. og vi er i bestyrelsen meget opmærksomme på, at det er med fokus på aktiviteten og at ingen bliver ”udstillet”.

Med venlig og spændstig hilsen

Bestyrelsen i RGF